EESTI TOP

"Eesti TOP 10" kampaania tingimused

 1. KORRALDAJA
  1. Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10184643, e-post info@kanal2.ee, telefon 666 2450 (edaspidi: Korraldaja)
  2. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud järgmistes tingimustes.
 2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID
  1. Kampaania “Eesti TOP 10” (edaspidi: Kampaania) toimub tähtajatult.
  2. Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik Eesti Vabariigi kodanikud, välja arvatud Eesti Meedia kontserni töötajad.
  3. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.
 3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE KORD
  1. Kampaania auhinnaks on kontserdipiletid, CD-plaadid, plakatid, Reporteri fännistaff ja piletid festivalidele, mis loositakse välja kõikide osalejate vahel, kes jätavad oma kontaktandmed.
  2. Auhinna võitja loositakse välja kord nädalas.
  3. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust lepitakse kokku võidu kättesaamine ning võitjate nimed avalikustatakse kampaania lehel.
  4. Kui kampaanias osaleja eirab kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-posti teel, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt kahe nädala jooksul peale teavitamist), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.
  5. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
 4. MUUD TINGIMUSED
  1. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale nõusoleku säilitada ja töödelda oma isikuandmeid vastavalt üldise Eesti Meedia isikuandmete töötlemise tingimustele selleks, et selgitada välja võitja.
  2. Korraldaja kasutab kampaanias osalevate isikute andmeid ainult Eesti Meedia AS andmebaasis ning Eesti Meedia kampaaniaga seotud info edastamiseks. Andmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ja ei edastata kolmandatele isikutele, organisatsioonidele.
  3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt kampaania veebilehe vahendusel.
  4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
  5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Eesti Top 10 pretensioonid” hiljemalt ühe (1) kuu jookusl peale loosimist käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Eesti Meedia lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.
Hinda selle nädala lugusid