Täna hommikul kell 10 astus Harju Maakohtu kohtusaali veteranpoliitik Siim Kallas. Tõsi, selles vaidluses ei olnud kostjat ja hagejat kohtusse kutsustud ja tavaliselt peetaksegi selliseid kohtualhinguid pigem advokaatide vahel kuid Kallas oli täna siiski isiklikult kohal.