Eesti perearstid töötavad inimvõimete piiril. Riigi otsus teha koroonaviiruse kahtluse korral kolmiktest külvab segadust ja panikat aga meditsiiniliselt pole sellest ei inimestel ega ka pereearstidel.