Nagu paljud ettevõtmised tänases Eestis, toimetavad ka loomade varjupaigad paljuski heade annetajate toel. Nii valmisid ka Tartu varjupaigas vahvatele kutsadele vahvad hoiupesad.