Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu juhatus võttis seisukoha, et energia hinnatõusu leevenduseks võlgnikule makstavat raha ei loeta sotsiaaltoetuseks ning kohtutäitur saab vajadusel selle võlgade katteks arestida.