Riigikohus leidis, et Kaitseväe juhataja Martin Heremi kehtestatud üldine vaktsineerimisnõue Kaitseväes on õiguspärane. Vaktsineerimata kaitseväelaste esitatud kaebust, vaidlustades Heremi käskkirja kehtivust, tuleb aga halduskohtus edasi menetleda. Menetluse lõpuni jääb käskkiri kehtima.