Eestis elavate puudega laste arv on kasvutrendis. Kuigi toetused neile on kolme aastaga tõusnud üheteistkümnelt miljonilt kaheksateistkümnele miljonile, on riik nõuks võtnud paljudelt lastelt puudemääratlus hoopis ära võtta. Mis on selle põhjuseks? Kas sotsiaalkindlustusameti muutunud põhimõtted, sotsiaalkaitse minister või koguni keeruline eelarvepoliitika?