Riia linnaduuma valimised võitis uus Progressiivide erakond, kelle jaoks sai läbi aastatepikkune opositsiooniaeg. Samas oli valimisaktiivsus rekordmadal. Valimiskasti juurde tuli vaid 41 protsenti Riia elanikest.