Eesti missivalimised said 30 täis. See on väärikas juubel ja piisav põhjus endistel missidel kokku tulla. Üheskoos meenutati kunagisi aegu, kuid näidati ka moekaid rõivaid.