Kaitseministeerium esitas valitsuskabinetile ettepanekud riigi kohustavate teadete kättetoimetamise tõhustamiseks.