Olukord Eesti vanglates, hooldekodudes ja psühhiaatriahaiglates meenutab jätkuvalt eelmist sajandit. Õiguskantsleri aruandest selgub, et inimväärikas kohtlemine pole Eestis sugugi elementaarne.