Öötundidel süttis Tartus Raadi linnajaos seni teadmata põhjustel viiekorruseline tootmishoone, kus hoiti värve ja kemikaale.