USA San Diego loomapargis tervitati hiljuti nelja uut tüügassiga. Kolm isast ja üks emane kaalusid sündides umbes 450 grammi.