Eesti Konjuktuuriinstituudi hinnangutest nähtub, et Eesti majandusolukord püsib hea. Käesolev aasta algas 3,6% majanduskasvu ja enam kui 7% brutopalga kasvuga. Ka majandusprognoos aasta lõpuni on optimistlik.