Seaduse kohaselt kaotatakse eripensionid üleminekuperioodi jooksul. Õigused eripensionile säilivad nendel, kes on teenistuses 31. detsembril 2019. Pärast 1. jaanuari 2020. aastal teenistusse asuvatel isikutel ei teki õigust eripensionile.