Eestis tahetakse lasteaias käimine muuta kohustuslikuks. Kohatasu väheneks poole võrra või kaoks täiesti.