Eesti Raudtee taristul on kokku 152 raudteeülesõidukohta. Neist 37 on varustatud nii valgusfoori kui ka tõkkepuuga, 79-l on ainult valgusfoor ning 36 on reguleerimata. Nüüd on ettevõttel valminud renoveerimiskava, mis jaotab ülesõidukohad nelja gruppi ning määratleb tööde mahud ülesõitude kaupa. Ehk millises järjekorrast töid teostama hakatakse. Möödunud aasta jooksul lisas Eesti Raudtee tõkkepuu kolmele raudteeülesõidukohale, kus varem oli see reguleeritud vaid valgusfooriga.

    Tagasi üles