Tartu linnavalitsus esitas Tallinna halduskohtusse kaebuse, millega taotletakse Est-For puidurafineerimistehase rajamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist. Alternatiivselt taotleb linnavalitsus, et kohus tunnistaks planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastaseks.

    Tagasi üles