Teaduslikult renoveeritud Akadeemia teel avati liginullenergiamaja. Tegemist on Eesti esimese liginullenergia tasemele renoveeritud ühiselamuga, ühtlasi on see ka Eesti kõige energiatõhusam renoveeritud korterelamu.