Veeteede amet Rukki kanali põhja tasandustöid ei telli, sest selle jaoks puuduvat uute mõõdistuste kohaselt vajadus.