Piirkiiruse ületamine meie teedel on kahjuks tavapärane nähtus, vaid 20% autojuhtidest kinnitab, et sõidab korrektselt ega ületa lubatud piirkiirust!