Riigikogu keskkonnakomisjon tutvus täna Kesk-Soomes asuva Äänekoski biotoodete tehasega, et saada ülevaade tehase rajamise protsessidest ja rakendatud abinõudest looduskeskkonna kaitsmisel.