Järgmises metsanduse arengukavas jäävad metsade raiemahud pigem praegusele tasemele. Praeguse kümnendi metsanduse arengukavas on raiemahuna kirjas 12-15 miljonit tihumeetrit aastas, tegelikud raiemahud ületavad 10 miljonit tihumeetrit aastas. Eesti metsamaast, kuulub riigile 51% eraomandis 48%. Eestis on iga elaniku kohta 1,8 hektarit metsamaad. Keskonnaagentuur andis ülevaate, kuidas Eesti mets elab. 

    Tagasi üles