2015. aasta võidupühal Viru vanglas mässu korraldanud mehed astusid kohtu ette. Süüpingis on 18 kohtualust. Arutelu jätkub reedel tunnistajate ülekuulamisega.