Valitsus kiitis heaks ettepanekud tuua sisserände piirarvu alt välja tippspetsialistid ja pikendada lühiajalise töötamise kestust. Samas ei kavatse riik sisserände piirarvu suurendada.