Kaitseminister Jüri Luik teeb valitsusele ettepaneku nimetada kaitseväe juhatajaks kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem.