Tartu Ülikooli raamatukogu esimese etapi ehitustööd on tänaseks valdavalt tehtud ning üliõpilased saavad plaanide kohaselt lugemissaale kasutada juba kevadsemestri eksamisessioonil.