Kaitsevägi korraldab välkõppuse "Okas", kutsudes teenistusse tagasi ligi 700 reservväelast. Vajalikud üksused kutsutakse kokku 24-tunnise etteteatamisega.