Maausuliste ja Taarausuliste Maavalla Koda valis tänavuseks hiie sõbraks Paluküla hiiemäe hoidja Eha Metsalliku. Tunnustuse pälvis Metsallik aastatepikkuse tegevuse eest Paluküla hiiemäe hoidmisel ja kaitsmisel.