Pärnus alustati detsembris pilootprojekti perevägivalla vähendamiseks, mille kohaselt ohu korral eemaldatakse ajutiselt kodust vägivallatseja, mitte ohver.