Esimese kahe täistegevusaastaga on e-residentsuse programm Eesti riigile toonud hinnanguliselt kokku 14,4 miljonit eurot tulu, millest 1,4 miljonit eurot on puhastulu ja 13 miljonit eurot kaudset sotsiaal-majanduslikku puhastulu.