Riigikogu põhiseaduskomisjon saadab teisele lugemisele eelnõu, mis korrastab kõrgemate riigiteenijate ning prokuröride palgasüsteemi.