Iga plikatirts soovib endale pikki ja ilusaid juukseid. Kui pikk on aga liiga pikk? Kas meetrised juuksed on juba liig? Aga kahemeetrised?