Eesti Ettevõtlike naiste assotsiatsioon tähistas täna oma 25. sünnipäeva. Ühtlasi arutati, milline on naiste olukord tööturul ja lahati soostererotüüpe.