IRL-i juhid sõitsid Kesk-Eestisse, kus volikogu tegi valimistulemustest kokkuvõtteid ja andis ülevaate hetkeolukorrast .