RMK Põlula kalakasvatustalitus korraldas Pärnumaal Paikusel Pärnu jõe ääres siia asustamise päeva. Jõkke asustati 7000 Pärnu poolsiirdesiiga, kes elavad meres, aga kudemiseks tulevad Pärnu jõkke.