Tallinna asumiseltside konverentsil arutelti milline on seltside tulevik. Kuidas osalevad asumiseltsid linna juhtimises ning kuidas suhestuvad asumivanemad, asumiseltsid, halduskogud ja linnaosad omavahel.