Eesti Teaduste Akadeemia kutsus akadeemik Endel Lippmaa mälestuseks ellu temanimeliste loengute ja mälestusmedali traditsiooni.