Riigiportaal eesti.ee on uuenenud ning seda on nüüd mugav jälgida ka kõikidest nutiseadmetest.