"Vibust nutini" on Virumaa Põlula kooli õuesõppeprogramm, millest saavad osa võtta maakonna kõikide koolide lapsed.