Uuring: metsa pindala pole vähenenud

Keskkonnaagentuuri avaldatud statistilise metsainventeerimise valikuuringu kohaselt on Eesti metsa juurdekasv olnud stabiilne ega erine oluliselt 2015. aasta tulemustest.

Tagasi üles