Eesti lapsed OECD riikide keskmisest targemad ja õnnelikumad

Täna avalikustatud PISA uuringust selgub, et Eesti 15-aastased koolinoored on lisaks headele teadmistele ka keskmisest õnnelikumad ja eluga rohkem rahul. Eluga rahulolu mõjutavad nii kooliga seotud kui koolivälised tegurid. Probleeme on aga õpilaste kuuluvustunde ja narrimisega.

Tagasi üles