Tapa kaitseväelinnakus peeti sarikapidu, pärjad võeti maha lausa kahelt hoonelt. See märgib ehituse jõudmist juba uude etappi.