Ümberkaudsete omavalitsustega sundliitmist vältida soovivad Keila linna elanikud korraldavad rahvaküsitluse, millega loodavad leida toetust iseseisvuspüüdlustele.