Riigireformi Radari kolleegiumi sõnul peaks kiiresti lähenevaid tähtaegu arvestades keskenduma teisejärguliste ideede arutamise asemel kõige olulisemale haldusreformile ja maavalitsuste reformile.