Maarjamäe lossis alustati Evald Okase suur-pannoo "Rahvaste sõprus" restaureerimist.