Tapale on tulemas ligi 1000 liitlassõdurit. See on elavdanud väikelinnas ettevõtlust, sõjaväelinnakus käib vilgas ehitustöö ning ka linnapilt on pidevas muutumises