Arterist võib muuhulgas lugeda elust Siberis, Meryl Streep’ist ja ülehelikiirusel lendavatest lennukitest.