Rahvatantsijad ja nende juhendajad soovivad eesti rahva tantsupidude traditsiooni jätkumist nende senises vormis, rahvusliku identiteedi edasikandjana, selgus mõttekoja Praxis läbiviidud uuringust.