Tapa sõjaväelinnakus ja keskpolügonil lõppesid ligi 30 rajatise ehitustööd. Sellega parandatakse nii Eesti kaitseväe võimekust kui ka liitlasvägede tingimusi siin paiknemisel.